Atatürk'ün Sanata ve Sanatçıya Bakışı

"İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapamaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin getirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Halbuki bizim milletimiz, hakiki özellikleriyle medenî ve ileri olmaya lâyiktır ve olacaktır"

"Efendiler… Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz; hatta reisicumhur olabilirsiniz. Fakat bir sanatkâr olamazsınız. Hayatlarını büyük bir sanata adayan bu çocukları sevelim.” Çünkü onlar; “Cemiyette uzun çalışma ve çabalamalardan sonra, alnında ışığı ilk hisseden insandır.”

“Sanatkârlarımızın mütemadi ve feyyaz mesaisinin daima takdirkârı bulunduğumu selâm ve hürmetlerimle beraber cemiyet azasına tebliğ etmenizi rica ederim. “

“sanatkâr el öpmez, sanatkârın eli öpülür.”

Hiç yorum yok:


0
Program ve Dosya Arayın


Web'de Gez Radyo Dinle